Huang Ti

AKUPUNKTURA I TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Różnice między tradycyjną medycyną chińska i medycyną zachodnią » Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym google+.png

Różnice między tradycyjną medycyną chińska (TCM) i  medycyną zachodnią

Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym.

Terapeuci tradycyjnej chińskiej medycyny mają wielkie osiągnięcia w  leczeniu pacjentów z  zaawansowanymi stadiami chorób, ale nie to odróżnia TCM od innych systemów zdrowotnych.

Tradycyjnie głównym zadaniem lekarza TCM jest zapobieganie chorobom.

Powstanie choroby u  pacjenta traktowane jest jako porażka lekarza opiekującego się tym pacjentem.

W dawnych czasach lekarze byli wynagradzani za opiekę nad pacjentem.

W przypadku zachorowania przestawali otrzymywać wynagrodzenie.

A jeżeli pacjent był cesarzem lub królem, to lekarze również często tracili życie.

Wczesne wykrywanie chorób jest możliwe, ponieważ tradycyjna medycyna chińska zajmuje się głównie stanem równowagi organizmu i  psychiki pacjenta.

Każde odchylenie od takiego stanu powinno być jak najszybciej leczone, a  pacjent szybko powinien wrócić do stanu równowagi, zanim nastąpi etap choroby, czyli etap manifestacji wyraźnych objawów fizycznych, energetycznych i  psychicznych, a  w końcu zagrozenie życia pacjenta.

Medycyna chińska potrafi leczyć bardziej rozwinięte stadia chorób, ale nie to jest jej główną siłą.

Pacjent powinien być pod stałą opieka lekarza, który wykrywa wszelkie zachwiania równowagi w  psychice, energetyce i  w fizycznym ciele pacjenta zaraz po ich wystąpieniu.

W dzisiejszych czasach tradycyjna medycyna chińska traci swój podstawowy walor, ponieważ pacjenci przychodzą do terapeutów najczęściej dopiero w  wypadku wystąpienia poważnych lub co najmniej niepokojacych objawów.

Bardzo często zdarza się, że powodem wizyty u  specjalisy chińskiej medycyny jest bezradność lekarzy innych systemów zdrowotnych.

Ten stan należałoby zmienić i  uświadomić potencjalnym pacjentom, że zapobieganie chorobom jest najlepszą i  najskuteczniejszą formą leczenia.

Każdy powrót do zdrowia po poważnym zachwianu równowagi, czy po chorobie wymaga dodatkowgo wydatku energii osłabia nasze siły, czyniac nas bardziej podatnymi na następne choroby, a  konsekwencji skracajac nasze życie.

W tym świetle regularne wizyty u  terapeuty chińskiej medycyny są bardzo wskazane.

Niewskazany jest natomiast fanatyzm i  nadmierne przywiazanie do tego, co "musimy zrobić", aby chronić nasze zdrowie i  życie.

W medycynie Zachodu chorobę najczęściej wykrywa się dopiero na poziomie fizycznym.

Ta tendencja pogłębia się.

Jeszcze sto lat temu lekarze zachodni dużo wiecej czasu poświecali pacjentom.

Patrzyli na nich, w  większym stopniu badali palpacyjnie, wykorzystywali też inne zmysły, nie wyłączjąc intuicji, która znacznie się rozwijała w  miarę długoletniej praktyki lekarskiej, obserwowali uwaznie zachowanie pacjentów, ich uwarunkowania rodzinne i  środowiskowe.

W dzisiejszych czasach lekarze zachodni mają coraz mniej czasu na obserwację pacjenta.

Większość czasu i  energii poświęcają na analizę wyników badań, wypisywanie recept i  prowadzenie dokumentacji lekarskiej.

Każdy z  nas wielokrotnie przeżył wizytę u  lekarza, który prawie nie odrywał oczu od dokumentów medycznych, nie mając czasu na dłuższe spojrzenie na pacjenta.

Ten styl pracy lekarzy daje bardzo precyzyjny obraz stanu zdrowia pacjenta, ale tylko na poziomie fizycznym, chemicznym, czy biochemicznym.

Oznacza to, ze diagnozy są niezwykle precyzyjne, ale zazwyczaj spóźnione.

Pomija się wstępną fazę nierównowagi psychicznej i  energetycznej, która doprowadziła do powstania choroby.zobacz:


Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym dot.gif

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Tradycyjna medycyna chińska jest przede wszystkim systemem prewencyjnym google+.png