Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Kiedy stosować Tradycyjną Medycynę Chińską? » Dolegliwości trudne do rozpoznania 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Dolegliwości trudne do rozpoznania Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Dolegliwości trudne do rozpoznania

Tradycyjna Chińska Medycyna skutecznie leczy pacjentów, którzy nie mają rozpoznanej choroby, a  mimo to "źle się czują" z  powodu fizycznych, psychicznych, czy duchowych problemów. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powinna wykryć pierwotną przyczynę (przyczyny) dolegliwości, a  nie skupiać się tylko na zewnętrznych i  wtórnych objawach, które są łatwiejsze do ustalenia, ale mniej istotne dla procesu leczenia i  powrotu do zdrowia.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Dolegliwości trudne do rozpoznania MEM.JPG

Dwóch pacjentów z  taką samą (według zachodniej medycyny) chorobą może otrzymać od terapeuty stosującego Tradycyjną Chińską Medycynę różne rozpoznanie i  różne leczenie. Jest tak dlatego, że pierwotne przyczyny choroby u  tych pacjentów były inne. Może się też zdarzyć, że pacjenci z  różnym rozpoznaniem (według zachodniej medycyny) otrzymują podobną diagnozę i  leczenie. I  znowu: dzieje się tak, ponieważ pierwotne przyczyny ich chorób były podobne. Można powiedzieć, że w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej leczenie nie jest "pogonią za chorobą", ale szukaniem zdrowia, bazującym na aktualnym stanie pacjenta. Dlatego w  wyniku terapii Tradycyjną Medycyna Chińską następuje poprawa całego stanu zdrowia pacjenta, a  nie tylko wyleczenie tych chorób na które się skarżył. Często można usłyszeć zdanie "przed leczeniem Tradycyjną Chińską Medycyną nawet sobie nie wyobrażałam/łem, że można tak dobrze spać, oddychać, mieć tyle siły… itd."
Często zdarza się, że pacjenci chorują, mają konkretne lub też trudne do sprecyzowania objawy fizyczne, czy psychiczne, ale ich dolegliwości nie można zakwalifikować jako konkretnej choroby. Tak było na przykład z  zespołem bólów w  układzie kostno-stawowym na które skarżyły się głównie kobiety.
Osoby te były bezbronne wobec swoich dolegliwości. Często też traktowano je jako symulantów, czy hipochondryków. Tymczasem w  1990 roku Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR - American College of Rheumatology) podało kryteria klasyfikacyjne tej nowej jednostki chorobowej. Otrzymała ona nazwę "fibromialgia". Chorzy na fibromialgię z  dnia na dzień otrzymali status osoby "oficjalnie chorej", mimo, że w  ich stanie zdrowia nic się nie zmieniło. Dopiero wtedy zachodnia medycyna alopatyczna mogła oficjalnie zająć się tą grupa chorych. Jednak nadal niektórzy lekarze oraz towarzystwa ubezpieczeniowe podają w  wątpliwość występowanie tej choroby. Chorzy często mają problemy z  uzyskaniem orzeczenia inwalidztwa, czy przyznania odszkodowania, co rodzi szereg problemów społecznych.
Tymczasem w  tradycyjnej medycynie chińskiej fibromialgię leczy się jak wszystkie inne choroby. Nawet jeżeli terapeuta nie będzie znał zachodniej, czy chińskiej nazwy choroby, to na podstawie symptomów występujących u  chorego, rozpozna rodzaj nierównowagi występującej w  jego organizmie i  pracując z  tą nierównowagą "dodatkowo" doprowadzi do wyleczenia choroby na którą skarżył się pacjent. Zazwyczaj obserwuje się też inne pozytywne skutki takiej naturalnej i  holistycznej terapii. Na przykład wyleczenie innych chorób i  zniknięcie długotrwałych i  dolegliwych objawów.
Dzieje się tak dlatego, że choroby są skutkiem nierównowagi w  organizmie. A  tradycyjna chińska medycyna leczy przyczyny, a  nie skutki, doprowadza do równowagi, a  nie "zwalcza choroby".
Przy nienaturalnym i  nieholistycznym podejściu, polegającym na "zwalczaniu chorób", łatwo może dojść do uszkodzenia pacjenta, które będzie groźniejsze niż sama leczona choroba.
Marian Nosal
Warszawa 7 stycznia 2012

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Dolegliwości trudne do rozpoznania youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Dolegliwości trudne do rozpoznania facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Dolegliwości trudne do rozpoznania google+.png