Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong, Neigong, Taichi Chuan i inne chińskie zdrowotne ćwiczenia energetyczne » Starożytne chińskie zdroworne ćwiczenia energetyczne Qigong 气功 / 氣功 » Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych?

Tekst ten piszę pod wpływem dyskusji, w  której brałem udział na Facebooku. Większość dyskutujących dobrze rozumiała znaczenie ćwiczeń energetycznych dla utrzymania naszego zdrowia, ponieważ były to osoby z  kręgu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jednak jedna osoba twierdziła, że mocny wysiłek jest potrzebny, gdyż w  naszym życiu mało się poruszamy i  dlatego musimy ten styl życia zrównoważyć większym wysiłkiem i  solidnym rozciąganiem ciała. Myślę, że taki pogląd jest dość popularny. Dlatego wyjaśnię, dlaczego tradycyjne subtelne chińskie ćwiczenia energetyczne są lepsze dla naszego organizmu, niż sport i  mocne rozciąganie ciała.

Z podobnymi twierdzeniami, o  nieskuteczności miękkich i  powolnych ćwiczeń Qigong i  Tai Chi, spotkałem się też niestety w  niektórych nowoczesnych szkołach Hatha Jogi. Osoby o  takich poglądach nie ćwiczyły nigdy dłużej Qigongu i  innych miękkich, medytacyjnych ćwiczeń energetycznych, ani nawet miękkiej, tradycyjnej Hatha Jogi. I  nie wiedzą, co tracą!

Lada Malinakova w czasie praktyki Qigongu Jadeitowej Księżniczki. Zdjęcie to jest tylko jednym momentem, migawką z całego ćwiczenia. Zanalizuję go tu pod względem fizycznym. W tym momencie ruchu całe ręce, aż do czubków palców, tułów i prawa noga, zaczynając od palców prawej stopy są dokładnie rozciągnięte i RÓWNOCZEŚNIE zrelaksowane. Lewa noga też pracuje, ale w inny sposób, stanowiąc podporę. Mocno pracują też organy wewnętrzne. Inaczej niż w sporcie, bo ciało i umysł są rozluźnione, ale też równocześnie skupione. i dlatego ruch jest PEŁNY. Nie tylko zewnątrz, ale też i wewnątrz ciała pobudza się Życie, które jest w nas.  Umysł w sposób świadomy tak kieruje ruchem,  aby był on jak najbardziej korzystny dla zdrowia. 1 Maja 2014 roku, Góry Świętokrzyskie koło Łagowa fot. Marian Nosal
Lada Malinakova w czasie praktyki Qigongu Jadeitowej Księżniczki.
Zdjęcie to jest tylko jednym momentem, migawką z całego ćwiczenia.
Zanalizuję go tu pod względem fizycznym.
W tym momencie ruchu całe ręce, aż do czubków palców,
tułów i prawa noga, zaczynając od palców prawej stopy
są dokładnie rozciągnięte i RÓWNOCZEŚNIE zrelaksowane.
Lewa noga też pracuje, ale w inny sposób, stanowiąc podporę.
Mocno pracują też organy wewnętrzne.
Inaczej niż w sporcie, bo ciało i umysł są rozluźnione, ale też równocześnie skupione.
i dlatego ruch jest PEŁNY.
Nie tylko zewnątrz, ale też i wewnątrz ciała pobudza się Życie, które jest w nas.
Umysł w sposób świadomy tak kieruje ruchem,
aby był on jak najbardziej korzystny dla zdrowia.
1 Maja 2014 roku, Góry Świętokrzyskie koło Łagowa
fot. Marian Nosal

W czasie wolnego i  medytacyjnego wykonywania ćwiczeń energetycznych wysiłek i  niezwykle dokładne rozciąganie ciała jak najbardziej występują.

Różnica jest tylko taka, że ćwiczenia te wykonuje się powoli i  nie wyglądają tak efektownie, jak niektóre ćwiczenia sportowe, akrobatyczne, czy Hatha Jogi wykonywane siłowo dla osiągnięcia zewnętrznego efektu i  dla osiągnięcia sukcesu w  postaci na przykład maksymalnego wygięcia ciała.

To, co napiszę teraz, dla niektórych osób, może być najważniejsze: po dokładnym, powolnym i  w pełni świadomym wykonaniu nawet krótkiego ćwiczenia Qigong, mamy odczucie, jakbyśmy pracowali fizycznie, mimo że żaden wielki wysiłek z  zewnątrz nie był widoczny.

Może się pojawić pogłębiony oddech i  przyspieszona praca serca, mogą się pojawić zakwasy.

Różnica jest taka, że gdy praktykujemy Qigong powoli oraz medytacyjnie i  mamy już pewne umiejętności, to w  pełni panujemy nad tymi zjawiskami.

I taki jest cel tych ćwiczeń.

Dzieje się tak dlatego, że w  czasie wykonywania praktyk wewnętrznych bardziej pracujemy w  sferze Energii Qi i  świadomości, niż w  sferze mięśni i  ścięgien.

To Energia nasz Umysł poruszają naszym ciałem tak precyzyjnie i  płynnie, że jesteśmy w  stanie przećwiczyć sobie w  sposób ŚWIADOMY każde włókno naszych mięśni, ścięgien, a  przede wszystkim powięzi.

Poza tym z  moich obserwacji wynika, że w  ćwiczeniach Qigong dokładnie masujemy i  pobudzamy do lepszej pracy też swoje narządy wewnętrzne, takie jak nerki, wątroba, pęcherzyk żółciowy, śledziona, serce czy płuca.

Organy te biorą udział w  ćwiczeniu, bo ruch jest powolny, dokładny, świadomy i  doskonale dopracowany pod względem zdrowotnym przez całe pokolenia chińskich mistrzów, którzy tworzyli tę sztukę.

Ruchy ciała są wykonywane tak szeroko i  dokładnie, że dochodzą aż do wewnętrznych struktur ciała fizycznego.

Mocno pracuje układ krwionośny, limfatyczny, nerwowy, powięzi i  inne wewnętrzne systemy naszego ciała, których na co dzień nawet nie odczuwamy i  nie jesteśmy ich świadomi.

Zapominamy o  nich i  zaniedbujemy je.

Nie jest prawdą, że siłowe ćwiczenie działa lepiej.

Owszem, mięśnie się wzmacniają i  osiągają wielką siłę, ale tylko w  zewnętrznych warstwach, natomiast niektóre partie ciała i  wewnętrzne warstwy mięśni są zaniedbywane i  nie rozwijają się prawidłowo.

Na przykład zaniedbywane są drobne mięśnie wzdłuż kręgosłupa.

W konsekwencji prowadzi to do osłabienia organizmu, kontuzji i  chorób.

Szczególnie widać to w  sporcie wyczynowym, ale nie tylko.

Dokładne, świadome i  pełne wykonywanie ruchów w  ćwiczeniach Qigong, powoduje też dokładne, ale bardzo subtelne wymasowanie narządów wewnętrznych.

Energia Qi dociera wszędzie i  odżywia całe ciało oraz wzmacnia nasz Umysł i  Ducha.

Na przykład jeżeli wykonujemy skręt w  talii siłowo, aby osiągnąć jak największy zakres ruchu i  jak najlepszy wynik, to ruch jest zewnętrzny i  nie jest tak precyzyjny.

Nie wszystkie wewnętrzne struktury naszego ciała z  takiego ćwiczenia skorzystają.

Jeżeli uprawiamy sport, to dochodzi do niepotrzebnych przeciążeń naszych mięśni, ścięgien, powięzi i  narządów wewnętrznych, dochodzi do wyczerpania Krwi (chin. Xue) z  powodu nadmiernego wysiłku i  do kontuzji.

Proszę zauważyć, że przyczyna dobrego czy złego ćwiczenia leży już na poziomie umysłu.

To nasze intencje, a  potem wynikający z  nich stan umysłu, a  więc skupienie, delikatność i  dokładność, decydują o  jakości naszej praktyki.

Jeżeli na siłowni będziemy ćwiczyć w  sposób skupiony i  świadomy, to jak najbardziej będziemy mieli dobre rezultaty i  ćwiczenie będzie sprzyjać naszemu zdrowiu.

Tylko że na siłowni nie ma takiej atmosfery i  grupa nakręca nas w  innym kierunku.

Ćwiczenia Qigong i  Tai Chi są tak ważne, ponieważ wykonywane zgodnie z  zasadami podawanymi przez starożytnych chińskich mistrzów dają rezultaty, o  których my zabiegani i  zestresowani ludzie naszej cywilizacji możemy tylko marzyć.

Również atmosfera w  grupie w  czasie ćwiczeń jest ważna.

Zawsze staramy się ćwiczyć w  ciszy i  w skupieniu i  te dwa aspekty wzmacniamy w  sobie wzajemnie.

Również ćwiczenia Hatha Jogi powinno wykonywać się miękko (jak kot), a  nie z  myślą o  jak największym rozciągnięciu ciała, osiąganym na siłę.

Tak nauczali tradycyjni mistrzowie, ale dzisiejsi nauczyciele, pod wpływem współczesnej mody dążenia do sukcesu, tę tradycję zmienili.

I jeszcze na koniec podsumujmy: nieważna jest nazwa ćwiczeń, jakie wykonujemy, ale stan naszego umysłu i  pochodzące z  niego DELIKATNOŚĆ i  DOKŁADNOŚĆ wykonywanego ruchu.

Tylko takie ćwiczenie Ducha i  Ciała daje pełnię wykonywanej przez nas praktyki.

Obydwa te słowa piszę z  dużej litery, bo są jednakowo ważne, a  nawet na Wschodzie uważa się, że Ciało Duch są nierozerwalne i  tworzą Jedność.

Obydwa te słowa piszę z  dużej litery, bo są jednakowo ważne, a  nawet na Wschodzie uważa się, że Ciało i  Duch są nierozerwalne i  tworzą Jedność.

Qigong też można uprawiać różnie, również w  sposób niepełny.

O ile w  Jodze najczęściej przesadza się z  rozciąganiem, a  niedowartościowane jest rozluźnienie ciała i  umysłu, o  tyle w  ćwiczeniach Qigong często brak równowagi polega na zupełnym braku pracy z  rozciągnięciem powięzi, przy nadmiernym rozluźnieniu (bezwładzie) struktur ciała.

Innym błędem może być ćwiczenie w  usztywnieniu psychiki i  ciała, mimo pozorów płynności ruchu.

Ja preferuję Qigong, pojmowany w  sposób opisany na wstępie, bo ten rodzaj praktyki pozwala na jak najlepsze osiągnięcie dobrego zdrowia i  zadowolenia z  życia.

Ideałem dla nas powinien być znak Tai Chi, nazywany też znakiem Najwyższego Szczytu lub popularnie znakiem Yin/Yang.

Aspekt Yin (rozluźnienie, pasywność, opiekuńczość, pierwiastek żeński) ciągle przeplata się w  nim w  sposób płynny z  aspektem Yang (siła, aktywność, zdobywczość, pierwiastek męski).

W tym samym momencie pewne części ciała są bardziej Yin, a  inne bardziej Yang.

Prowadzi to do harmonii psychofizycznej oraz do generowania Energii Qi, potrzebnej dla zdrowia i  życia.

W tekście tym skoncentrowałem się na korzyściach fizycznych z  ćwiczenia Qigong, na tym jak pracuje nasze ciało, bo większość osób jest zainteresowana głównie tą sferą.

W następnych artykułach omówię dokładniej pracę z  Energią Qi i  sferę medytacji.

Miłej praktyki :-)

Ten tekst znajdziesz na stronie:
tradycyjnamedycynachinska.pl/qigong_neigong_taichi/qigong/czym_qigong_rozni_sie/index,pl.html

Marian Nosal, Warszawa, 2 października 2019

Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl = www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl = www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu = www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl = www.TaiKiKung.pl
www.facebook.com/TradycyjnaChinskaMedycynaWarszawa/ - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku
www.youtube.com/channel/UCKMDxLuPxdfiE0DmSCvdnmA/videos?view_as=subscriber - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”
Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
www.youtube.com/channel/UCtYvZ5H56k3CvzGYjwedLyA
Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych
www.youtube.com/channel/UC_T_UwSvCt6vRbb3cX_TMKg


zobacz:


Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? dot.gif

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Czym Qigong różni się od zwykłych ćwiczeń fizycznych? google+.png