Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Słownik pojęć akupunktury i tradycyjnej chińskiej medycyny » Klasyczna Medycyna Chińska 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Klasyczna Medycyna Chińska Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Klasyczna Medycyna Chińska

Termin Klasyczna Medycyna Chińska oznacza medycynę chińską w  okresie jej najwiekszego rozwoju w  latach 200 p.n.e. - 1000 n.e. Ostatnio termin ten używany jest na Zachodzie dla podkreślenia, że chodzi o  oryginalną, opartą na klasycznych tekstach chińskich tradycyjną medycynę chińską. W  ten sposób badacze chcący uniknąć pewnych niezgodności pomiędzy tak zwaną Tradycyjną Medycyna Chińską (TCM), a  oryginalną chińską sztuką leczenia podkreślają swój szacunek i  związek z  oryginalną tradycją.

I nie chodzi tu tylko o  formę, ale o  zupełnie inne podejście do fizjologii, patologii i  terapii, szczególnie w  sferze psychiki i  Duchów, które to sfery w  czasie Rewolucji Kulturalnej zostały usunię
te z  żywego ciała narodu chińskiego i  co za tym idzie z  medycyny chińskiej.
Ideę Klasycznej Medycyny Chińskiej bardzo dobrze opisuje Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej, czyli osiem starożytnych metod leczenia używanych w  klasycznym okresie medycyny chińskiej.
W Polsce Klasyczną Medycynę Chińską od 1995 wykłada w  mistrzowski sposób profesor Elisabeth Rochat z  Francji. Jej wykłady oparte są na tekstach klasycznych, zaś uczestnicy seminariów nabytą wiedzę stosują w  ramach używanych terapii.
W Chinach ten kierunek często nazywa się Taoistyczną Medycyną Chińską, przy czym słowo "Taoistyczna" akcentuje związek nie tylko z  literaturą (martwym słowem), ale też z  żywymi, najgłebszymi źródłami starożytnej medycyny chińskiej.
To, co istotne jest w  kultywowaniu Klasycznej Medycyny Chińskiej, czy Taoistycznej Medycyny Chińskiej, to zrozumienie istoty tych starożytnych nauk, a  nie tylko cytowanie urywków ze starożytnych pism, w  czym celują niektórzy autorzy podręczników tzw. Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) i  nie tylko oni.
Typowym przykładem może być cytowanie fragmentu dzieła Żółtego Cesarza "Huangdi Neijing", mówiącego, że istotą chińskiej medycyny jest prewencja zdrowotna, a  nie "łatanie" człowieka uszkodzonego już przez chorobę. Tekst ten mówi o  tym, że studnię należy kopać nie, wtedy, kiedy przychodzi pragnienie, ale znacznie wcześniej.
Należy przewidzieć przyjście choroby spowodowanej niewłaściwym stylem życia. Naturalnym wnioskiem z  lektury tego tekstu powinno być zwrócenie największej uwagi na podstawowe metody prewencji zdrowotnej, takie jak medytacja (stan ducha), starożytne ćwiczenia fizyczne i  energetyczne oraz właściwa dieta.
Każdy lekarz Klasycznej Medycyny Chińskiej przede wszystkim zobowiązany był do pracy nad sobą w  formie medytacji taoistycznej, ćwiczeń fizycznych i  kultywacji alchemii taoistycznej. Następnym jego obowiązkiem było przekazywanie tej wiedzy pacjentom, czyli społeczeństwu. Zaś typowe formy terapii, takie jak leki i  akupunktura używane były tylko w  ostateczności, to znaczy jeżeli lekarz i  pacjent nie spisali sie na polu prewencji zdrowotnej i  doszło do choroby.
Niestety wiele osób cytujących ten piękny tekst koncentruje się nastepnie na najbardziej dochodowych a  zarazem inwazyjnych (w sensie energetycznym, biofizycznym i  biochemicznym) metodach chińskiej medycyny, takich jak ziołolecznictwo, akupunktura czy moksa, zamiast zwrócić uwagę na propagowanie higieny psychofizycznej, tak jak widzieli ją starożytni lekarze. Istotę tych starożytnych poglądów można poznać studiując tak zwane Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej.
Lekarze żyjący w  okresie powszechnego stosowania Klasycznej Medycyny Chińskiej akcentowali ważność samoświadomości pacjenta i  jego edukacji medycznej. W  starożytnych Chinach powstał i  jest stosowany piękny, taoistyczny termin "pielęgnowanie pierwiastka życia". To z  tego sposobu myślenia rozwinęła się Klasyczna Medycyna Chińska. Pielęgnowanie pierwiastka życia, to metoda subtelnej obserwacji i  przeżywania tego, co nas spotyka, pozwaląjaca na długie, zdrowe i  szczęsliwe życie. Jest to właśnie najlepsza metoda "wczesnego kopania studni", czyli prewencji zdrowotnej.
Mam nadzieję, że po etapie fascynacji tzw. Tradycyjną Medycyną Chińską, a  potem powracającą do pierwotnych źródeł pisanych Klasyczną Medycyną Chińską nadejdzie czas na coraz powszechniejsze stosowanie podstawowej i  najgłbębiej sięgajacej metody pielęgnowania pierwiastka zycia. Inaczej mówiac nie chodzi tu o  marketingowe żonglowanie słowami "Tradycyjna", czy "Klasyczna", ale o  zrozumieni tego, co do kultywacji zdrowia jest najbardziej potrzebne.
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Klasyczna Medycyna Chińska youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Klasyczna Medycyna Chińska facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Klasyczna Medycyna Chińska google+.png