Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Zdrowy sen według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej » 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

SEN I  SEKS, KIEDY JEST DOBRY CZAS NA MIŁOŚĆ?

RÓWNIEŻ O  WYNIKAJĄCEJ Z  MIŁOŚCI SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i  TRADYCYJNEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. 16-IMG_0117_MEM.jpg

Czytelnicy moich artykułów o  ważności snu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaniepokojeni pytają: "skoro dla utrzymania zdrowia należy tak wcześnie chodzić spać, to co z  seksem? Kiedy go uprawiać?"
Rozumiem ich niepokój i  ból, bo rzeczywiście sprawa jest poważna.
Dlatego, aby wyjaśnić, które okresy doby sprzyjają uprawianiu seksu, a  które nie, w  tym artykule podam zarys fizjologii seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny w  aspekcie fizycznym, energetycznym i  duchowym wraz z  wypływającymi wnioskami.

Przede wszystkim należy zrozumieć, że według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej energia seksualna jest podstawową siłą życiową.
Dzięki seksowi zostaliśmy poczęci, urodziliśmy się i  żyjemy.
Chorujemy i  umieramy z  powodu wyczerpania się podstawowej dla naszego życia energii seksualnej.
Jak łatwo domyślić się, seks w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest rozumiany nie tylko jako uprawianie seksu, ale jako cały proces utrzymania przy życiu poszczególnych osób i  całego gatunku.
Jest tożsamy z  naszą siła życia.

Nie jest to główny temat tego artykułu, ale zaznaczę krótko, że pozytywne strony uprawiania seksu, to:
- wsparcie i  uwolnienie przepływów Qi organizmie poprzez rozluźnienie ciała i  psychiki
- zrównoważenie emocji, oczywiście głównie po zakończeniu aktu miłosnego, a  niekoniecznie w  czasie trwania
Negatywną zaś stroną uprawiania seksu jest głównie utrata Esencji Jing.
Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy w  czasie stosunku przekazują kobiecie spermę, a  ta jest przez niektórych ekspertów wręcz utożsamiana z  Jing.
Kobiety w  czasie seksu wydzielają i  tracą mniej czystych esencji, a  nawet je przyciągają, aby zbudować właściwe środowisko dla nowo powstającego w  ich łonie życia.
W filozofii i  w medycynie chińskiej podstawową zasadą jest umiar i  równowaga.
Również w  sprawach seksu należy zachować umiar (jeżeli jest to akurat możliwe).
Inne zalecenia będą dla osób młodych inne dla ludzi w  wieku średnim, a  zupełnie inne dla osób starszych.
Teraz, jako autor poradnika Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powinienem podać konkretne wskazówki "kiedy i  ile można, czy nawet należy".
Jednak sfera seksu jest bardzo delikatna, indywidualna a  nawet mocno romantyczna (w języku TCM oznacza to, że jest związana z  systemem Duchów Emocji), dlatego do wszelkich tego typu rad należy podchodzić subtelnie i  indywidualnie.

Przechodząc do konkretów: za siłę i  jakość naszego seksu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej odpowiada głównie system energetyczny Nerek oraz, zgromadzone w  nim zapasy Energii Pierwotnej Yuan Qi, a  szczególnie Esencji Jing i  związany z  nimi Duch Zhi.
Ducha Zhi można w  przybliżeniu uważać za inicjatora woli i  siły życia.
Za emocje i  zainteresowanie erotyką odpowiada z  kolei system energetyczny Wątroby wraz z  zamieszkującym w  Krwi Wątroby Duchem Hun.
Sam akt miłosny związany jest z  systemem energetycznym Serca oraz Mistrza-Serca (Osierdzia) a  także z  systemem krwionośnym.
Nie można zapominać o  tym, że w  Sercu zamieszkuje Duch Shen, którego możemy uważać w  przybliżeniu za nasze "ja", naszą świadomość i  za naszego łącznika z  Wszechświatem poprzez Ducha Pierwotnego Yuan Shen.
Dlatego za wszystkie wyższe, duchowe funkcje naszej istoty odpowiada system energetyczny Serca.
Również miłosna komunia, czyli miłosne zjednoczenie się dwóch osób na wyższym, duchowym poziomie, to w  terminologii TCM połączenie dwóch Serc i  dwóch Duchów Shen.
Serce, jako pan i  władca organizmu nie może być uszkodzone nadmiernym wysiłkiem fizycznym i  emocjami, dlatego w  spełnianiu intensywnych lub niebezpiecznych funkcji życiowych zastępuje go system energetyczny Mistrza-Serca.
Dlatego według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej organizm oszczędza Serce i  zamiast niego używa Osierdzia.
Cała fizjologia seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny jest dość skomplikowana i  obejmuje też ważne pojęcie Ognia fizjologicznego, a  szczególnie Ognia ministerialnego, ale o  tym napiszę może obszerniej w  innym miejscu.

Teraz podam skróconą tabelę dobową maksimów i  minimów Energii Qi w  meridianach, które odgrywają najważniejszą rolę we współżyciu seksualnym.
Meridian Nerek, maksimum: (17:00-19:00), minimum: (05:00-07:00)
Meridian Wątroby, maksimum: (01:00-03:00), minimum: (13:00-15:00)
Meridian Serca, maksimum: (11:00-13:00), minimum: 23:00-01:00)
Meridian Osierdzia, maksimum: (19:00-21:00), minimum: (07:00-09:00)
Z powyższego zestawienia wynika, że najlepszy i  najzdrowszy seks powinien mieć miejsce w  godzinach 17:00 - 23:00, a  szczególnie w  środku tego okresu, w  godzinach 19:00-21:00.
Dlaczego tak jest?
Najlepszy czas, to godziny 19:00 - 21:00, ponieważ jest to maksimum energii Mistrza Serca (Osierdzia), czyli największy Ogień Fizjologiczny (Osierdzie jest w  Elemencie Ognia) i  zarazem najlepsze ukrwienie i  odżywienie organizmu.
Wspominam o  odżywieniu, bo jest to też najlepszy czas na poczęcie nowego życia, które musi być właściwie ogrzane i  odżywione.
W godzinach 19:00 - 21:00 jesteśmy tuż po maksimum energii w  systemie energetycznym Nerek, co daje dobrą podstawę esencjalną do odbycia aktu seksualnego.
Dlatego też w  zimie, kiedy powinno się chodzić spać wcześniej, godziny 17:00 - 19:00 na seks także są dobrym rozwiązaniem.
Na dodatek w  zimie jesteśmy w  Przemianie Wody, a  Nerki należą właśnie do przemiany Wody.
Ktoś może protestować, że to trochę za wcześnie na seks, ale takie reklamacje można składac do matki natury, bo w  dawnych czasach ludzie po prostu chodzili wcześniej spać i  seks w  godzinach 17:00 - 19:00 w  zimie i  19:00 - 23:00 w  lecie był czymś zgodnym z  rytmami Wszechświata, a  nie z  naszym aktualnym rytmem życia.
Poza tym w  Klasycznej Medycynie Chińskiej nie zaleca się intensywnego uprawiania seksu w  zimie.
W tym okresie roku lepsza jest przynajmniej częściowa abstynencja i  chronienie naszych cennych zasobów Energii Qi i  Esencji Jing.
Z powyższych rozważań wynika, że niewłaściwym zdrowotnie momentem na współżycie seksualne są ranne godziny 5:00 - 9:00, ponieważ wtedy właśnie mamy minimum energii w  meridianach Nerek i  Mistrza Serca.
W godzinach rannych tylko najbardziej zdrowi i  energiczni Górale mogą sobie pozwolić na regularne uprawianie seksu i  na tak istotne straty Esencji Jing,
Bardzo męczący i  wykorzystujący nasze najgłębsze niebiańskie zasoby (siły Yang), choć być może głęboko poruszający, byłby też seks w  godzinach maksimum i  minimum energii w  meridianie Serca, czyli w  okresach 11:00 - 13:00 oraz 23:00 - 01:00.
Pamiętajmy, że godziny maksimum energii w  systemie energetycznym Mistrza Serca są najlepszą porą na seks.
Dlatego dawniej nazwę meridianu Mistrza Serca w  Europie tłumaczono jako "Krążenie/Seks".

I na koniec uwaga dla zaawansowanych: w  dawnych Chinach rozwinięto sekretne, taoistyczne techniki seksualne, których stosowanie nie tylko nie umniejszało naszych zasobów Energii i  Esencji, ale nawet pozwalało polepszyć zdrowie i  przedłużyć życie.
Również cała sfera tworzenia nowego życia była dokładnie opracowana, nie tylko od strony przyjemności przyszłych rodziców, ale też od strony spłodzenia jak najzdrowszego potomstwa.
Przede wszystkim dbano o  pielęgnowanie zdrowia przyszłych rodziców, a  sam seks miał ich wzmacniać, a  nie osłabiać.
Naprawdę jest się czego uczyć.
Przy tych subtelnych starożytnych chińskich metodach dzisiejsza pogoń za siłowym zmuszeniem organizmu kobiety do zapłodnienia i  urodzenia dziecka wydaje się być trochę zbyt uproszczona i  nieuwzględniająca dobra przyszłego potomstwa oraz zdrowia samych rodziców.
Podobnie jest na Zachodzie z  pogonią za siłowym osiągnięciem przyjemności, liczonej na przykład w  ilości osiąganych orgazmów w  jednostce czasu.
Nie ma natomiast, jak w  podejściu starożytnych Chińczyków równoczesnego myślenia o  wzmacnianiu organizmu na przyszłość.
Seks oraz całkowite połączenie partnerów na poziomie Esencji, Energii i  Ducha ma nam dawać równocześnie przyjemność i  siłę, a  nie drenować nasze siły.

Koty przedstawione na załączonym zdjęciu poznaliśmy w  lipcu 2014 roku na Słowacji, w  miejscowości Svaty Jur koło Bratysławy, w  czasie obozu Tai Chi Kung z  Mistrzem Mingiem.
Tworzyły wspaniałą rodzinę i  miały młode, mimo że były bezdomne, a  jeden z  nich był inwalidą wzroku.
Miał też problemy z  gryzieniem pokarmu.
Tak to bywa ze sztucznie wyhodowanymi przez człowieka rasami.
Kibicowaliśmy im i  pomagaliśmy w  ich walce o  przetrwanie, a  taka aktywna postawa wobec wszelkich przejawów życia była kiedyś charakterystyczna dla chińskich mędrców taoizmu przyrody.
Czarny kot na tym zdjęciu to zdrowa mama-kotka karmiąca młode, a  szary był ojcem rodziny, kotem-inwalidą wzroku i  ruchu, prawdopodobnie też słuchu.

Mam nadzieję, że w  tym krótkim tekście udało mi się naszkicować, podać intuicję szerokiej wizji starożytnych chińskich taoistów i  lekarzy Klasycznej Medycyny Chińskiej, widzących seks jako część życia, a  nie tylko jako rodzaj chwilowej rozkoszy i  przywiązania.
Według starożytnych Chińczyków (współcześni mają już inne ideały) życie we wszystkich jego przejawach i  podtrzymywanie go oraz pielęgnowanie, to jedna wielka przyjemność i  obowiązek zarazem.
Wyznaczanie najlepszych godzin dla miłości, to tylko początek tej wizji.
Pozdrawiam wszystkich i  życzę maksymalnie przyjemnego, pomyślnego i  zdrowego zarazem życia.

Marian Nosal
Warszawa, 13 III 2016 - 18 II 2020

Zdrowy sen według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (odcinek 16)
SEN I  SEKS, KIEDY JEST DOBRY CZAS NA MIŁOŚĆ? RÓWNIEŻ O  WYNIKAJĄCEJ Z  MIŁOŚCI SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i  TRADYCYJNEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ.

Czytelnicy moich artykułów o  ważności snu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaniepokojeni pytają: "skoro dla utrzymania zdrowia należy tak wcześnie chodzić spać, to co z  seksem? Kiedy go uprawiać?"
Rozumiem ich niepokój i  ból, bo rzeczywiście sprawa jest poważna.
Dlatego, aby wyjaśnić, które okresy doby sprzyjają uprawianiu seksu, a  które nie, w  tym artykule podam zarys fizjologii seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny w  aspekcie fizycznym, energetycznym i  duchowym wraz z  wypływającymi wnioskami.

Przede wszystkim należy zrozumieć, że według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej energia seksualna jest podstawową siłą życiową.
Dzięki seksowi zostaliśmy poczęci, urodziliśmy się i  żyjemy.
Chorujemy i  umieramy z  powodu wyczerpania się podstawowej dla naszego życia energii seksualnej.
Jak łatwo domyślić się, seks w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest rozumiany nie tylko jako uprawianie seksu, ale jako cały proces utrzymania przy życiu poszczególnych osób i  całego gatunku.
Nie jest to główny temat tego artykułu, ale zaznaczę krótko, że pozytywne strony uprawiania seksu, to:
- wsparcie i  uwolnienie przepływów Qi w  organizmie poprzez rozluźnienie ciała i  psychiki
- zrównoważenie emocji, oczywiście głównie po zakończeniu aktu miłosnego, a  niekoniecznie w  czasie trwania
Negatywną zaś stroną uprawiania seksu jest głównie utrata Esencji Jing.
Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy w  czasie stosunku przekazują kobiecie spermę, a  ta jest przez niektórych ekspertów wręcz utożsamiana z  Jing.
Kobiety w  czasie seksu wydzielają i  tracą mniej czystych esencji, a  nawet je przyciągają, aby zbudować właściwe środowisko dla nowo powstającego w  ich łonie życia.
W filozofii i  w medycynie chińskiej podstawową zasadą jest umiar i  równowaga.
Również w  sprawach seksu należy zachować umiar (jeżeli jest to akurat możliwe).
Inne zalecenia będą dla osób młodych inne dla ludzi w  wieku średnim, a  zupełnie inne dla osób starszych.
Teraz, jako autor poradnika Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powinienem podać konkretne wskazówki "kiedy i  ile można, czy nawet należy".
Jednak sfera seksu jest bardzo delikatna, indywidualna a  nawet mocno romantyczna (w języku TCM oznacza to, że jest związana z  systemem Duchów i  Emocji), dlatego do wszelkich tego typu rad należy podchodzić subtelnie i  indywidualnie.

Przechodząc do konkretów: za siłę i  jakość naszego seksu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej odpowiada głównie system energetyczny Nerek oraz, zgromadzone w  nim zapasy Energii Pierwotnej Yuan Qi, a  szczególnie Esencji Jing i  związany z  nimi Duch Zhi.
Ducha Zhi można w  przybliżeniu uważać za inicjatora woli i  siły życia.
Za emocje i  zainteresowanie erotyką odpowiada z  kolei system energetyczny Wątroby wraz z  zamieszkującym w  Krwi Wątroby Duchem Hun.
Sam akt miłosny związany jest z  systemem energetycznym Serca oraz Mistrza-Serca (Osierdzia) a  także z  systemem krwionośnym.
Nie można zapominać o  tym, że w  Sercu zamieszkuje Duch Shen, którego możemy uważać w  przybliżeniu za nasze "ja", naszą świadomość i  za naszego łącznika z  Wszechświatem poprzez Ducha Pierwotnego Yuan Shen.
Dlatego za wszystkie wyższe, duchowe funkcje naszej istoty odpowiada system energetyczny Serca.
Również miłosna komunia, czyli miłosne zjednoczenie się dwóch osób na wyższym, duchowym poziomie, to w  terminologii TCM połączenie dwóch Serc i  dwóch Duchów Shen.
Serce, jako pan i  władca organizmu nie może być uszkodzone nadmiernym wysiłkiem fizycznym i  emocjami, dlatego w  spełnianiu intensywnych lub niebezpiecznych funkcji życiowych zastępuje go system energetyczny Mistrza-Serca.
Dlatego według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej organizm oszczędza Serce i  zamiast niego używa Osierdzia.
Cała fizjologia seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny jest dość skomplikowana i  obejmuje też ważne pojęcie Ognia fizjologicznego, a  szczególnie Ognia ministerialnego, ale o  tym napiszę może obszerniej w  innym miejscu.

Teraz podam skróconą tabelę dobową maksimów i  minimów Energii Qi w  meridianach, które odgrywają najważniejszą rolę we współżyciu seksualnym.
Meridian Nerek, maksimum: (17:00-19:00), minimum: (05:00-07:00)
Meridian Wątroby, maksimum: (01:00-03:00), minimum: (13:00-15:00)
Meridian Serca, maksimum: (11:00-13:00), minimum: 23:00-01:00)
Meridian Osierdzia, maksimum: (19:00-21:00), minimum: (07:00-09:00)
Z powyższego zestawienia wynika, że najlepszy i  najzdrowszy seks powinien mieć miejsce w  godzinach 17:00 - 23:00, a  szczególnie w  środku tego okresu, w  godzinach 19:00-21:00.
Dlaczego tak jest?
Najlepszy czas, to godziny 19:00 - 21:00, ponieważ jest to maksimum energii Mistrza Serca (Osierdzia), czyli największy Ogień Fizjologiczny (Osierdzie jest w  Elemencie Ognia) i  zarazem najlepsze ukrwienie i  odżywienie organizmu.
Wspominam o  odżywieniu, bo jest to też najlepszy czas na poczęcie nowego życia, które musi być właściwie ogrzane i  odżywione.
W godzinach 19:00 - 21:00 jesteśmy tuż po maksimum energii w  systemie energetycznym Nerek, co daje dobrą podstawę esencjalną do odbycia aktu seksualnego.
Dlatego też w  zimie, kiedy powinno się chodzić spać wcześniej, godziny 17:00 - 19:00 na seks także są dobrym rozwiązaniem.
Na dodatek w  zimie jesteśmy w  Przemianie Wody, a  Nerki należą właśnie do przemiany Wody.
Ktoś może protestować, że to trochę za wcześnie na seks, ale takie reklamacje można składac do matki natury, bo w  dawnych czasach ludzie po prostu chodzili wcześniej spać i  seks w  godzinach 17:00 - 19:00 w  zimie i  19:00 - 23:00 w  lecie był czymś zgodnym z  rytmami Wszechświata, a  nie z  naszym aktualnym rytmem życia.
Poza tym w  Klasycznej Medycynie Chińskiej nie zaleca się intensywnego uprawiania seksu w  zimie.
W tym okresie roku lepsza jest przynajmniej częściowa abstynencja i  chronienie naszych cennych zasobów Energii Qi i  Esencji Jing.
Z powyższych rozważań wynika, że niewłaściwym zdrowotnie momentem na współżycie seksualne są ranne godziny 5:00 - 9:00, ponieważ wtedy właśnie mamy minimum energii w  meridianach Nerek i  Mistrza Serca.
W godzinach rannych tylko najbardziej zdrowi i  energiczni Górale mogą sobie pozwolić na regularne uprawianie seksu i  na tak istotne straty Esencji Jing,
Bardzo męczący i  wykorzystujący nasze najgłębsze niebiańskie zasoby (siły Yang), choć być może głęboko poruszający, byłby też seks w  godzinach maksimum i  minimum energii w  meridianie Serca, czyli w  okresach 11:00 - 13:00 oraz 23:00 - 01:00.
Pamiętajmy, że godziny maksimum energii w  systemie energetycznym Mistrza Serca są najlepszą porą na seks.
Dlatego dawniej nazwę meridianu Mistrza Serca w  Europie tłumaczono jako "Krążenie/Seks".

I na koniec uwaga dla zaawansowanych: w  dawnych Chinach rozwinięto sekretne, taoistyczne techniki seksualne, których stosowanie nie tylko nie umniejszało naszych zasobów Energii i  Esencji, ale nawet pozwalało polepszyć zdrowie i  przedłużyć życie.
Również cała sfera tworzenia nowego życia była dokładnie opracowana, nie tylko od strony przyjemności przyszłych rodziców, ale też od strony spłodzenia jak najzdrowszego potomstwa.
Przede wszystkim dbano o  pielęgnowanie zdrowia przyszłych rodziców, a  sam seks miał ich wzmacniać, a  nie osłabiać.
Naprawdę jest się czego uczyć.
Przy tych subtelnych starożytnych chińskich metodach dzisiejsza pogoń za siłowym zmuszeniem organizmu kobiety do zapłodnienia i  urodzenia dziecka wydaje się być trochę zbyt uproszczona i  nieuwzględniająca dobra przyszłego potomstwa oraz zdrowia samych rodziców.
Podobnie jest na Zachodzie z  pogonią za siłowym osiągnięciem przyjemności, liczonej na przykład w  ilości osiąganych orgazmów w  jednostce czasu.
Nie ma natomiast, jak w  podejściu starożytnych Chińczyków równoczesnego myślenia o  wzmacnianiu organizmu na przyszłość.
Seks oraz całkowite połączenie partnerów na poziomie Esencji, Energii i  Ducha ma nam dawać równocześnie przyjemność i  siłę, a  nie drenować nasze siły.

Koty przedstawione na załączonym zdjęciu poznaliśmy w  lipcu 2014 roku na Słowacji, w  miejscowości Svaty Jur koło Bratysławy, w  czasie obozu Tai Chi Kung z  Mistrzem Mingiem.
Tworzyły wspaniałą rodzinę i  miały młode, mimo że były bezdomne, a  jeden z  nich był inwalidą wzroku.
Miał też problemy z  gryzieniem pokarmu.
Tak to bywa ze sztucznie wyhodowanymi przez człowieka rasami.
Kibicowaliśmy im i  pomagaliśmy w  ich walce o  przetrwanie, a  taka aktywna postawa wobec wszelkich przejawów życia była kiedyś charakterystyczna dla chińskich mędrców taoizmu przyrody.
Czarny kot na tym zdjęciu to zdrowa mama-kotka karmiąca młode, a  szary był ojcem rodziny, kotem-inwalidą wzroku i  ruchu, prawdopodobnie też słuchu.

Mam nadzieję, że w  tym krótkim tekście udało mi się naszkicować, podać intuicję szerokiej wizji starożytnych chińskich taoistów i  lekarzy Klasycznej Medycyny Chińskiej, widzących seks jako część życia, a  nie tylko jako rodzaj chwilowej rozkoszy i  przywiązania.
Według starożytnych Chińczyków (współcześni mają już inne ideały) życie we wszystkich jego przejawach i  podtrzymywanie go oraz pielęgnowanie, to jedna wielka przyjemność i  obowiązek zarazem.
Wyznaczanie najlepszych godzin dla miłości, to tylko początek tej wizji.
Pozdrawiam wszystkich i  życzę maksymalnie przyjemnego, pomyślnego i  zdrowego zarazem życia.

Marian Wilk- Nosal
Warszawa, 13 III 2016 - 19 V 2023
Oryginalny tekst znajdziesz pod linkiem:
tradycyjnamedycynachinska.pl/zdrowy_sen/16_sen_i_seks/index,pl.html

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks. RÓWNIEŻ O SZEROKIEJ WIZJI ŻYCIA WEDŁUG STAROŻYTNYCH MISTRZÓW TAOIZMU i LEKARZY TRADYCYJBEJ KLASYCZNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ. google+.png