Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Słownik pojęć akupunktury i tradycyjnej chińskiej medycyny » Pięć Przemian 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Pięć Przemian Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Pięć Przemian / Pięć Elementów / Pięć Żywiołów / Pięć Faz = Wu Xi

Patrz też na hasła opisujace poszczególne przemiany:
Drzewo
Ogień
Ziemia
Metal
Woda.

Przemiany są pięcioma siłami, zasadami, bądź też pierwiastkami z  których składa sie lub też którym podlega każde zjawisko w  Mikrokosmosie i  w Makrokosmosie.

Głębsze zrozumienie Pięciu Przemian dla osób, które nie są zanurzone w  chińska kulturę i  filozofię, wymaga dłuższych teoretycznych i  praktycznych studiów, połączonych z  medytacją, czy też wewnętrznym zrozumieniem praw rządzących naturą.

Na początek wystarcza wiedza o  tym, że Pięc Przemian naśladuje ruchy przyrody, na przykład nastepstwo pór roku:

1) Drzewo - odpowiada wiośnie, jej dynamice i  rozwojowi we wszystkich kierunkach, sile kiełka przebijającego glebe, lub sile, która wyrzuca dziecko z  brzucha matki. Jest to siła dająca początek życia. Jego słabą stroną może być nadmierna dynamika i  rozwój albo zbyt słaby rozwój. W  przyrodzie nadmiarowi Drzewa odpowiadają na przykład Wiatr i  Grzmot. Na terenie medycyny nadmierowe Drzewo może dać nadciśnienie.
2) Ogień odpowiada latu, jego ciepłu, ruchowi w  góręi maksymalnemu Yang. Jego słabą stroną może być nadmierny gorąc i  uderzenie do góry lub też niedobór ciepła i  ruchu do góry. Na terenie chińskiej medycyny nadmiarowi może odpowiadać udar mózgu, który może być konsekwencją nadciśnienia powstałego z  powodu nadmiaru w  fazie drzewa.
3) Ziemia dpowiada późnemu latu, jest to spokojna pora pełna równowagi, czas zbierania plonówi karmienia pełni życia, czyli pozostałych czterech przemian. Na terenie chińskiej medycyny nadmiarowi może odpowiadać zbyt potężne ciało, a  niedoborowi wyniszczenie organizmu.
4) Metal odpowiada jesieni, tu życie zaczyna chować się do środka, jest coraz zimniej
5) Woda odpowiada zimie, całe życie ukrytejest wewnątrz, jest zimno, minimum Yin, ale siłą Przemiany Wody jest to, że w  zimie przyroda wypoczywa i  zbiera siły, aby znowu zakwitnąć na wiosnę. W  elemencie Ziemi trudno sobie wyobrazić nadmiar, bo życie jest tu maksymalnie zredukowane. Poważnym problemem może być natomiast niedobór, który w  kontekscie chińskiej medycyny daje bezpłodnosć, braki rozwojowe w  dzieciństwie i  młodości, a  w starszym wieku wygaśniecie życia śmierć.

i wracamy do punktu 1 …

Podstawowym obiegiem Pięciu Elementów jest tak zwany obieg odżywiajacy, albo obieg "matki lub rodzica karmialcego dziecko", odpowiadajacy następstwu pór roku. W  obiegu odżywcym rodzicem jest element poprzedni, a  dzieckiem element nastepujący po nim:

1) Woda karmi Drzewo - daje mu płyny i  umozliwia wzrost
2) Drzewo karmi Ogień - daje mu paliwo
3) Ogień karmi Ziemię - bo ogień wypala się na popiół
4) Ziemia karmi Metal - metale i  minerały powstaja w  ziemi
5) Metal karmi Wodę - bo po roztopieniu metal jest płynem
i wracamy do punktu 1 …

Innym ważnym obiegiem jest obieg kontrolny w  którym "dziadek ogranicza rozwój wnuczka":

1) Drzewo rozsadza korzeniami Ziemię
2) Ogień topi Metal
3) Ziemia zasypuje Wodę
4) Metal tnie Drzewo
5) Woda gasi Ogień
i wracamy do punktu 1 …

Obieg kontrolny w  przyrodzie i  w tradycyjnej chińskiej medycynie jest bardzo ważny, bo nie pozwala na nadmierny, niekontrolowany rozwój w  cyklu "matki karmiącej dziecko".

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Pięć Przemian youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Pięć Przemian facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Pięć Przemian google+.png