Huang Ti

AKUPUNKTURA I TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Dietetyka, odżywianie i leczenie żywieniem w tradycyjnej chińskiej medycynie » Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny google+.png
Zapraszamy na szkolenie: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2019- VI 2020 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

Trawienie i  przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny

W tym artykule opiszę w  zarysie anatomię i  fizjologię przewodu pokarmowego, przemianę spożywanej żywności w  Energię Qi i  inne potrzebne do życia Substancje Podstawowe.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny Potrojny_Ogrzewacz_60.jpg

Dietetyka tradycyjnej chińskiej medycyny widzi wszystkie narządy związane z  przyjmowaniem, przetwarzaniem i  wydalaniem pokarmów i  napojów, jako tak zwany Potrójny Ogrzewacz - San Jao. Potrójny Ogrzewacz składa się z  Górnego, Środkowego i  Dolnego Ogrzewacza.
Skonsumowana żywność na początku trafia do Środkowego Ogrzewacza. Następnie gruntownie przetworzona pojawia sie w  Górnym Ogrzewaczu, który kontynuuje ten proces i  zaopatruje cały organizm w  Qi, będące wynikiem pracy wszystkich trzech ogrzewaczy. Dolny Ogrzewacz jest odpowiedzialny za wydalanie niewykorzystanych resztek pokarmowych. Przed wydaleniem tych resztek Dolny Ogrzewacz odzyskuje z  otrzymanej ze Środkowego Ogrzewacza miazgi pokarmowej użyteczne substancje i  energie.
Funkcje Potrójnego Ogrzewacza są bardzo skomplikowane, subtelne i  nie można ich opisać kilkoma zdaniami. Można je jednak łatwo przybliżyć trzema słowami: maceracja, mgła i  odprowadzanie. Maceracja zachodzi w  Środkowym Ogrzewaczu. Jest to rodzaj zupy z  pożywieniem w  Żołądku, podgrzewanej przez Śledzionę. Mgła, to forma Qi z  jaką pracuje Górny Ogrzewacz, a  odprowadzanie, to główna funkcja Dolnego Ogrzewacza.
Do Środkowego Ogrzewacza należą Żołądek Śledziona.
Górny Ogrzewacz, to Płuca Serce.
Dolny Ogrzewacz, to Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy, Nerki, Pęcherz Moczowy, Jelito Cienkie Jelito Grube.

Z punktu widzenia trawienia najważniejsze są Żołądek i  Śledziona. Ta, wchodząca w  skład Środkowego Ogrzewacza para narządów Zang Fu odpowiada za przyjmowanie i  wstępne, ale dość zaawansowane przetwarzanie żywności.
Tradycyjna chińska medycyna widzi Żołądek jako garnek w  którym nastepuje maceracja spożytych pokarmów i  napojów. Są one też rozkładane i  dzielone na części: czystą (qing) i  mętną (zhuo). Czystymi częściami zajmuje się Śledziona, która przesyła je do góry, a  mętne przekazywane są w  dół do Jelita Cienkiego.
Zapamiętajmy, że do zapewnienia właściwego przebiegu procesu maceracji w  Żołądku potrzebne jest ciepło. Ciepło Żołądka jest produkowane przez Śledzionę, ale konieczne jest też dostarczanie go z  zewnatrz, najlepiej poprzez spożywanie gotowanych oraz ciepłych pokarmów i  napojów.
Następnie Śledziona powoduje unoszenie czystych frakcji pożywienia do Płuc, a  czystych frakcji płynów do Serca. Czysta część pokarmów staje się w  Płucach podstawą do powstania Qi. Czysta część napojów staje się w  Sercu podstawą do powstania Krwi.
Dalszymi transformacjami mętnej części płynów zajmuje się Jelito Cienkie, a  dalszymi transformacjami mętnej części pokarmów stałych Jelito Grube.
Mętne części pokarmów stałych są transportowane w  dół i  wydalane przez Jelito Grube. Są to tak zwane mętne części mętnego stałego pokarmu. Zaś czyste części mętnego stałego pokarmu są w  Jelicie Grubym odzyskiwane. Stają się one pourodzeniowym paliwem dla Yang Nerek lub dla ognia Ming Men.
Mętne części napojów są transportowane w  dół i  wydalane przez Pęcherz Moczowy. Są to tak zwane mętne części mętnych płynów. Zaś czyste części mętnych płynów są w  Jelicie Cienkim odzyskiwane, jako tak zwane gęste płyny ciała Ye.
Jak widać tradycyjna chińska medycyna widzi trawienie, jako oddzielane czystych i  mętnych części spożywanych pokarmów i  napojów. Zajmuje się też odpowiednim ich przetwarzaniem, transportem i  wykorzystaniem.
Należy zapamiętać, że Żołądek, jako "garnek z  zupą " boi sie suchości. Zupa musi być mokra, aby się nie przypaliła i  aby wogóle była zupą.
Śledziona z  kolei "boi sie" wilgotności. Jej nadmiar może przytłumić Ogień Śledziony podgrzewajacy Żołądek i  powodujący macerację zupy i  destylację jej czystych i  mętnych frakcji.
Podsumowując:
Żołądek musi być ciepły i  nawilżony.
Śledziona nie lubi wilgotności.

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny google+.png