Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej

Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej, to tradycyjne spojrzenie na zdrowie człowieka. Ten model kultywowania zdrowia i  leczenia szeroko uwzględnia cały system powiązań naszego ciała i  psychiki z  naszym otoczeniem. Podaje też hierarchię ważności poszczególnych metod leczenia.

fot. Marian Nosal, 21 IV 2014
fot. Marian Nosal, 21 IV 2014

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny IMG_1482.JPGOsiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej:

• Medytacja
• Ćwiczenia
• Dieta
• Astrologia
• Geomancja (Feng Shui)
• Masaż
• Ziołolecznictwo
Akupunktura Moxa

Takie zestawienie metod leczniczych może być dla współczesnego czytelnika trochę szokujące i  "nienaukowe". Jednak "naukowość" takiego podejścia potwierdzają zarówno wieki i  tysiąclecia historii tradycyjnej chińskiej medycyny, jak i  współczesne, przeprowadzone na Zachodzie badania naukowe. Kiedy dokładniej przyjrzymy się pojęciom, takim jak "Medytacja", "Astrologia", czy "Geomancja", to okaże się, ze chodzi tu o  kontakt z  samym sobą (Medytacja) i  szerzej, czy też węziej pojętym naturalnym otoczeniem człowieka (Astrologia i  Geomancja).

Jeżeli spojrzymy na kolejność Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej, to zobaczymy, że uważane przez wiele osób za najważniejsze metody, takie jak ziołolecznictwo, czy akupunktura są wymienione na końcu. Konieczność intensywnego ich stosowania kiedyś była uważana za błąd w  sztuce i  dowód świadczący o  zaniedbaniach, jakie miały miejsce w  kultywowaniu zdrowia przez pacjenta i  jego lekarza. Postawa pacjenta i  jego udział w  "pielęgnowaniu pierwiastka życia", jak nazywano wtedy higienę zdrowotna były podstawowymi czynnikami w  procesie utrzymania zdrowia i  osiągania długowieczności.

Nawet problemy zdrowotne wynikające z  wypadków uważano za konsekwencje słabosci tak zwanej Qi Obronnej (chin.: Wei Qi) organizmu. Trudno się z  takim sposobem myslenia nie zgodzić, bo wiadomo z  doświadczenia, że pewne osoby w  pewnych okolicznościach ulegają wypadkom i  obrażeniom, a  inne nie. To samo dotyczy chorób zakaźnych. To, że jakiś pacjent przykładowo często choruje na zapalenie płuc lub często ma kontuzje kolan w  czasie jazdy na nartach w  chińskiej medycynie świadczy o  konkretnych zaburzeniach Qi Obronnej jego organizmu.

Na początku listy Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny jest Medytacja, co oznacza, że praca z  harmonizowaniem Ducha jest podstawowym warunkiem zdrowia. Osoba o  mocnym organizmie, ale niezrównoważonym Duchu będzie się, czasami świadomie, ale częściej nieświadomie, zachowywać w  sposób tak niezrównoważony, że wkrótce straci zdrowie fizyczne. Natomiast osoba o  mocnym Duchu może do pewnego stopnia zrównoważyć słabości swojej konstytucji, czy szkodliwe wpływy otoczenia. Również w  medycynie zachodniej mówi sie o  psychicznych przyczynach chorób fizycznych i  odwrotnie. Starożytni Chińczycy nie rozróżniali zdrowia fizycznego i  psychicznego. Dla nich ciało i  sfera psychiczna, to jedna nierozdzielna całość.

Termin "Medytacja" niekoniecznie musi oznaczać wykonywanie jakichś konkretnych ćwiczeń medytacyjnych, chociaż na pewno jest to zalecane. Właściwą Medytacją jest właściwy stan Ducha, zharmonizowanie Ducha i  ciała, osiagniecie spokoju, jasności widzenia rzeczywistości i  umiejętność właściwego działania w  konkretnych sytuacjach życiowych.

Medytacja oznacza też ciągłe przebywanie w  stanie "cichej radości z  istnienia", charakterystyczne dla osób długowiecznych, niezależnie od kręgu kulturowego z  jakiego te osoby pochodzą.

Druga gałąź Klasycznej Medycyny Chińskiej, to Ćwiczenia. Każdy, kto leczył lub obserwował leczenie osoby obłożnie chorej wie jak ważny dla zdrowia i  życia jest odpowiedni ruch. Ruch jest potrzebny do pobudzenia krążenia energii ciele. Ruch, to życie, bezruch, to śmierć.

Szczególnie w  chińskim sposobie widzenia świata, w  chińskiej filozofii taoistycznej, wszystko jest ruchem. Rzeczy statyczne nie mają racji bytu. Podstawowe teorie, na których oparta jest chińska medycyna, to znaczy teoria Yin Yang teoria Pięciu Przemian wywodzą się z  pojęcia ruchu i  zmiany.

Jakość tego ruchu jest niezwykle istotna w  procesie zapobiegania chorobom i  leczenia. Chińczycy rozwinęli niezwykle subtelne systemy ćwiczeń energetycznych, fizycznych i  medytacyjnych. Dobry system ćwiczeń powinien zawierać wszystkie te trzy składniki i  w sposób zrównoważony powinien rozwijać naszego Ducha, Energię ciało fizyczne.

W kontekście chińskiej medycyny najczęściej wymienia się ćwiczenia Qigong i  Tai Chi.

Po wypróbowaniu różnych wschodnich systemów ćwiczeń szczególnie polecam:

- Tai Chi Kung (w dialekcie kantońskim Tai Ki Kung), który jest pierwotnym połączeniem ćwiczeń Qigong i  Tai Chi, utworzonym przed 800 laty przez twórcę Tai Chi, taoistycznego mistrza Chang San Fenga

- Qigong Jadeitowej Księżniczki powstał w  1912 roku w  celu leczenia raka, ma jednak wszechstronne zastosowanie dla prewencji oraz leczenia ducha i  ciała

- także inne tradycyjne i  wypróbowane style ćwiczeń energetycznych

Opis tych ćwiczeń można znależć na stronie www: www.TaiChiKung.pl.

Następną Gałęzią Klasycznej Medycyny Chińskiej jest dieta, czyli zapobieganie chorobom i  ich leczenie przy pomocy odpowiedniego odżywiania. Dieta powinna być nie tylko ogólnie "zdrowa", ale też przystosowana do konstytucji i  stanu zdrowia konkretnego pacjenta.

Ważną rolę odgrywa czas i  ilość spożywanych posiłków.
Powolny, świadomy sposób jedzenia, z  dokładnym, świadomym żuciem pokarmów przed ich połknięciem jest niezwykle istotny i  łączy Gałąź Diety z  Gałęzią Medytacji.

Czwarta Gałąź Klasycznej Medycyny Chińskiej, Astrologia bada wpływy ciał niebieskich na nasze życie i  zdrowie.

Jakość i  ilość energii Qi płynącej w  naszych kanałach energetycznych (meridianach) zależy nie tylko od tego jak myślimy, jakie wykonujemy ćwiczenia fizyczne, co i  jak jemy, ale też od wpływów energii bliższego i  dalszego otoczenia. Człowiek nie jest samotną wyspą, a  jego meridiany nie urywają się nagle bez kontaktu z  otoczeniem, jak sądzi wiele, nawet związanych z  chińską medycyną osób. Jest zupełnie odwrotnie. To energie otoczenia tworzą i  budują nas od chwili narodzin do śmierci. My w  tym procesie możemy tylko brać udział bardziej lub mniej aktywnie. Nasze otoczenie należy rozumieć bardzo szeroko, również jako wszystkie ciała niebieskie. Stąd znaczenie Astrologii.

Taki sposób myślenia nie jest jakąś formą współczesnej mistyki, czy ezoteryki ale jednoznacznie wynika z  klasyki medycyny chińskiej, a  szczególnie z  jej podstawowego dzieła, jakim jest Huangdi Neijing, czyli Klasyka Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza.

Piąta Gałąź Klasycznej Medycyny Chińskiej, geomancja chińska, znana pod nazwą Feng Shui, bada związki człowieka z  jego bliskim otoczeniem. Współczesne Feng Shui to uproszczona wersjaz starożytnej chińskiej geomancji, czyli nauki mówiącej o  związkach między energią człowieka i  energią otoczenia. Doświadczeni lekarze tradycyjnej chińskiej medycyny twierdzą, że każdy rodzaj dysharmonii energetycznej, czy nawet choroby pacjenta można wyleczyć odpowiednią zmianą otoczenia.

Właściwie dobrane otoczenie może wprowadzić do meridianów energię, która zharmonizuje nasz system energetyczny. Niewłaściwie dobrane otoczenie z  czasem powoduje dysharmonie i  choroby.

Utraciliśmy już w  większości umiejętność rozpoznawania odpowiedniego dla nas otoczenia, ale potrafimy zauważyć, że zwierzęta domowe, na przykład koty doskonale potrafią odnaleźć odpowiednie miejsca na swoje legowiska. Koty znane są też z  tego, że "leczą ludzi", to znaczy kładą się na chorych częściach ciała człowieka. Znawcy kotów uważają, że to "leczenie" rzeczywiście pomaga i  powinno być pisane bez cudzysłowów.

Geomancja chińska może wspomóc nasze osłabione zmysły i  ułatwić takie zaprojektowanie otoczenia, aby było dla nas jak najbardziej korzystne.

Szósta Gałąź Klasycznej Medycyny Chińskiej, masaż jest naturalną i  najłatwiej dostępna formą zabiegów służących do zapobiegania i  terapii w  każdym systemie medycznym. Jednak szczególnie Chińczycy, na bazie teorii i  praktyki tradycyjnej chińskiej medycyny opracowali wiele niezwykle skutecznych systemów masażu.

Odpowiednim masażem punktów akupunkturowych i  meridianów można osiągnać równie dobre rezultaty, jak przy pomocy akupunktury. Zabieg akupunkturowy zazwyczaj ma tę przewagę, że trwa krócej, ale masaż jest bardziej naturalny i  trudniej w  nim jest popełnić błąd.

Ostatnio po zapaści w  stosowaniu i  ujawnianiu róznych tradycyjnych terapii. spowodowanej Rewolucją Kulturalną, wyszły na światło dzienne ukrywane do tej pory w  tajemnicy klasyczne taoistyczne systemy masażu. Na przykład taoistyczny masaż stóp On Zon Su.

Dobry opis starozytnej chińskiej refleksologii i  masażu stóp On Zon Su można znaleźć na stronie www: www.OnZonSu.biz

Ostatnie dwie Gałęzie Klasycznej Medycyny Chińskiej, to znaczy
• Ziołolecznictwo
oraz
• Akupunktura i  Moxa
są szerzej znane i  opisane w  innych działach portalu: www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl

Powstała w  latach pięćdziesiątych XX wieku Tradycyjna Chińska Medycyna (pisana z  wielkich liter), będąca w  tej chwili światowym standardem chińskiej medycyny, zawiera tylko małą i  niekoniecznie najważniejszą część naturalnej i  holistycznej metody leczenia, jaką jest Klasyczna Medycyna Chińska. Poza tym Tradycyjna Chińska Medycyna zawiera głównie te metody Klasycznej Chińskiej Medycyny, które są najbardziej podobne do metod zachodniej medycyny. Jej teoria również powstawała pod wpływem odkryć medycyny zachodniej (patrz: Bob Flaws, Honora Wolfe, 1983, Prince Wen Hui's cook, str. 191).

Mimo tych ograniczeń Tradycyjna Medycyna Chińska zyskała dużą popularność na całym świecie z  powodu swojej skuteczności w  leczeniu i  zapobieganiu chorobom. Tradycyjna Chińska Medycyna, jako jeden z  nielicznych naturalnych systemów zdrowotnych jest zestandaryzowana, w  zwiazku z  tym efekty jej działań można badać statystycznie. Jest też zalecana przez Swiatową Organizację Zdrowia (WHO), która opracowała między innymi zarys standardów kształcenia akupunkturzystów. Stworzenie w  XX wieku Tradycyjnej Chińskiej Medycyny można uznać za pierwszy krok na drodze do przypomnienia światu pełni możliwości, jakie dawała i  nadal daje Klasyczna Chińska Medycyna. W  Chinach, na Tajwanie i  na Zachodzie żyje jeszcze wielu mistrzów o  których mozna powiedzieć, że integrują w  swoim życiu, leczeniu i  nauczaniu Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej. Od nich można się tej wiedzy nauczyć.

Początek XXI wieku ma szansę, aby stać się okresem w  którym przywrócone zostaną do życia wszystkie skarby medycyny chińskiej. Mam nadzieję, że przełoży sie to nie tylko na poziom ZDROWIA społeczeństwa, ale też na poziom ŻYCIA, czyli na poziom satysfakcji z  tego, co mamy i  co ciągle twórczo kreujemy. Taka zmiana wymaga jednak od nas większej świadomości i  ciągłego kultywowania Ośmiu Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej. Model lekarz-pacjent, w  którym pacjent "płaci i  wymaga zdrowia" od lekarza nie będzie w  tej sytuacji użyteczny. Wysoko kwalifikowani specjaliści powinni być tylko przewodnikami w  naszych poszukiwaniach zdrowia i  prawdy.

Można też nadmienić, że niektórzy lekarze chińskiej medycyny uważają, że kolejność Gałęzi powinna być trochę inna, a  mianowicie:
• Medytacja
• Ćwiczenia
• Masaż
• Geomancja
• Astrologia
• Dieta
• Akupunktura i  Moxa
• Ziołolecznictwo

Jeżeli metody leczenia chińskiej medycyny ułożymy w  takiej kolejności, to te wyżej położone na liście będą bardziej subtelne i  dotyczą osób, które osiągneły dużą harmonię ducha i  ciała, a  więc i  doskonałe zdrowie.

Metody na końcu listy dotyczą osób mniej zrównoważonych i  mających większe problemy zdrowotne.

Marian Nosal
Warszawa, 14 grudnia 2012

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Osiem Gałęzi Klasycznej Chińskiej Medycyny google+.png