Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Źródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę?

Tradycyjna chińska medycyna tym różni się od współczesnych systemów medycznych, że opiera się na tradycji liczącej kilka tysięcy lat.

W tym czasie żadna z  jej podstawowych zasad nie została zmieniona.

Nie było takiej potrzeby.

A wszelkie odejścia od tej tradycji i  jej unowocześnienia powodowały problemy.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? Zrodla_TCM.JPG

Prewencja, diagnoza i  leczenie, w  tym również tak subtelne metody, jak diagnoza z  pulsu i  z języka, czy leczenie ziołami, masażami, energią, ruchem i  akupunkturą oraz innymi metodami TCM nie zmieniły się.

Owszem w  międzyczasie powstały nowe szkoły, ale zasady opisane w  podręcznikach liczących ponad dwa tysiące lat można stosować i  stosuje się bez żadnych zmian.

Co ciekawe - im starszą metodę tradycyjnej chińskiej medycyny stosujemy, tym bardziej jest ona skuteczna, uniwersalna i  tym mniej ma skutków ubocznych.

Skąd zatem brać wiedzę i  jak uczyć się teorii i  praktyki tradycyjnej chińskiej medycyny?

Podstawowe źródła to:

1) Klasyczna literatura medyczna, filozoficzna i  inne starożytne źródła traktujące o  kulturze oraz rozumieniu i  metodach Kultywacji Pierwiastka Życia w  starożytnych Chinach.

Szczególnie istotne jest tu podstawowe dzieło filozoficzne i  medyczne 黃帝內經 (Huángdì Nèijīng), czyli Klasyka Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza.

Książka ta według nauki zachodniej ma ponad dwa tysiące lat, a  według chińskiej tradycji powstała około 5 tysięcy lat temu.

2) Mistrzowski przekaz starych linii przekazu tradycyjnej chińskiej medycyny.

Jest to najlepsze źródło wiedzy i  umiejętności, ale niewiele osób ma tyle determinacji i  szczęścia, aby takiego mistrza i  taki tradycyjny przekaz spotkać.

Ostatnio jest to w  Polsce coraz bardziej realne (ten artykuł powstał w  2010 roku i  sytuacja ciągle zmienia się na lepsze :-) ).

3) Wnioski praktyczne płynące z  działalności klinicznej współczesnych terapeutów i  lekarzy.

Jeżeli są sprzeczne z  tradycją, to zazwyczaj należy je zrewidować i  ustalić skąd ta sprzeczność pochodzi.

Zazwyczaj pochodzi ona z  uproszczeń spowodowanych współczesnym sposobem myślenia i  chęcią osiągnięcia pozornego sukcesu (likwidacja objawów choroby) kosztem leczenia głębokich, duchowych i  psychicznych przyczyn choroby.

4) W  razie braku kontaktu z  tradycyjnymi szkołami chińskiej medycyny można studiować którąś ze współczesnych form chińskiej medycyny, na przykład tak zwaną Tradycyjną Medycynę Chińską (TCM) lub Akupunkturę Pięciu Elementów, jednak ciągle należy uzupełniać wiedzę lekturą dzieł klasycznych.

Istotną rolę odgrywa tu zarówno lingwistyczna jakość tłumaczenia z  języka starochińskiego, jak i  jakość interpretacji poszczególnych ideogramów i  ich związków w  kontekście znajomości całokształtu starożytnej filozofii i  kultury chińskiej przez tłumacza.

Musimy zdawać sobie sprawę z  tego, że klasyczne dzieła medycyny chińskiej powstawały w  zupełnie innej przestrzeni społecznej i  kulturowej, a  ich dosłowne i  pozornie poprawne lingwistycznie tłumaczenie może być zaprzeczeniem myśli zawartej w  oryginalnych dziełach.

Tłumaczenia klasyki dokonane przez niedostatecznie biegłego tłumacza mogą przypominać przysłowiowe zgadywanie "o czym myślał autor Balladyny w  czasie tworzenia tego dzieła".

Bez doskonałej znajomości epoki oraz przeżyć i  doświadczeń autora odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo trudna.

Ja o  kluczowych dla klasycznej medycyny chińskiej kwestiach dowiedziałem się od trzech osób: od mistrza taoistycznego i  lekarza medycyny chińskiej dr  Ming Wonga, od pani Elisabeth Rochat, którą Mistrz Ming gorąco poleca i  która z  dwójką przyjaciół wprowadzała akupunkturę na Zachodzie, oraz od kolegi, który przez ponad 10 lat studiował medycynę chińską w  Chinach.

Wszystkie te osoby od początku swojej pracy zwracały uwagę na zgodność ze starożytną chińską TRADYCJĄ i  KLASYCZNĄ LITERATURĄ, najlepiej czytaną w  oryginale, a  czas pokazał, że takie podejście jest właściwe.

Marian Nosal
Warszawa, 13 III 2010 (aktualizacja 21 VIII 2021)

tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/zrodla/index,pl.html


黃帝內經

Huángdì Nèijīng

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Zródła tradycyjnej chińskiej medycyny - jak opanować chińską medycynę? google+.png